Jod-hur viktigt är det att vi får det i oss

Vad är jod bra för?

•Jod bidrar till normal produktion av sköldkörtelhormoner och till normal sköldkörtelfunktion.

•Jod bidrar till normal energiomsättning.

•Jod bidrar till att bibehålla normal hud.

•Jod bidrar till normal kognitiv funktion.

•Jod bidrar till nervsystemets normala funktion.

Jod ingår i sköldkörtelhormonerna som styr energiomsättningen i kroppen. Utan dem kan vi inte leva. Tyroxin som förkortas T4 innehåller 4 stycken jodatomer och det aktiva sköldkörtelhormonet trijodtyroxin innehåller 3 stycken jodatomer och förkortas T3. Fluor (i tandkräm), klor (dricksvatten/bassänger), och brom (finns i bla. flamskyddsmedel) konkurrerar med jod om samma sköldkörtelreceptorer.

Hur får vi i oss jod, enligt livsmedelsverket

Mager fisk, skaldjur, ägg och mejerier innehåller mycket jod. Joderat koksalt är en annan viktig jodkälla. På förpackningen står det om saltet är berikat med jod. Joderat salt innehåller 50 mikrogram jod per gram salt.

Livsmedelsverket uppmanar livsmedelsindustrin och restauranger att använda joderat salt.

Algprodukter som säljs som näringstillskott, kan i vissa fall innehålla höga jodhalter. Olika preparat har visat skilja sig mycket i fråga om jodmängd, vilket kan bero på att de utgår från olika alg-arter.

Hur mycket jod behöver vi varje dag?

Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder

Rekommenderat dagligt intag

Spädbarn 6-11 månader 50 mikrogram

Barn 12-23 månader 70 mikrogram

Barn 2-5 år 90 mikrogram

Barn 6-9 år 120 mikrogram

Vuxna, tonåringar och barn över 10 år 150 mikrogram

Gravida 175 mikrogram

Ammande

200 mikrogram

Jodbrist

Brist leder till struma, förstoring av sköldkörteln, som var en vanlig sjukdom i Sverige på 1800-talet och i början av 1900-talet. Jodbrist under fosterstadiet är särskilt allvarligt och kan störa utvecklingen av nervsystemet, den fysiska utvecklingen och leda till psykiska utvecklingsstörningar. Därför är det extra viktigt är det att få i sig tillräckligt med jod under graviditet och amning.

Efter införandet av jodberikning av hushållssalt på 1930-talet minskade förekomsten av struma väsentligt i Sverige men förekom i vissa områden så sent som på 1960-talet då berikningen höjdes till 50 mikrogram jod per gram salt. Globalt är jodbrist fortfarande ett problem i många länder.

Källor till jod är främst animaliska livsmedel och joderat salt. Riskgrupper för lågt intag idag är  därför veganer och de som inte använder joderat salt, till exempel de som äter mycket mat som köps färdiglagad.

Kan man få i sig för mycket jod?

Ett för högt intag av jod kan påverka sköldkörtelns funktion och leda till rubbningar i sköldkörtelhormonbalansen. En övre gräns för säkert intag (UL, upper level) är 600 mikrogram jod per dag för vuxna.

Under graviditet kan jodöverskott hos modern påverka fostrets mentala och fysiska utveckling, utan att detta påverkar moderns hälsa. Det beror på att fostret är känsligare. Jodöverskott ökar andelen jod i bröstmjölken. Det är därför viktigt att undvika ett för högt jodintag både under graviditet och amning.

Algprodukter kan innehålla skadligt höga halter jod, vilket framförallt kan vara ett problem när man är gravid eller ammar. Livsmedelsverket rekommenderar därför gravida och ammande att vara försiktiga med havsalgprodukter under graviditets- och amningsperioden.  Algolja är däremot vanligen fri från jod. Det brukar framgå av information på förpackningen.  Framgår det inte av förpackningen kan man höra av sig till producenten.

Källor

Livsmedelsdatabasen – sök näringsinnehåll

Nordiska Näringsrekommendationer 2012

Riksmaten vuxna 2010-11

Jag rekommenderar Atomiskt jod. Det är enligt Dr. Group det mest effektiva sättet att tillföra jod till kroppen. Med atomiskt jod menar man endast grundämnet jod, dvs inte i förening med något annat ämne. Just denna jodsort (Detoxadine) är ultraren och lätt för kroppen att absorbera och använda. 

Detoxadine är designat med en bas av ekologiskt glycerin och trippel renat vatten för att vara skonsamt mot din mage samtidigt som upptaget blir optimalt. 

Till skillnad från många jod tillskott kommer Detoxadine från gamla saltavlagringar som ligger mer än 7000 meter under jordytan, så det är en jod som är både koncentrerad och fri från tillsatser och gifter. Varje droppe är laddad med 650 mikrogram jod och den screenas alltid för strålning.

Hälsocoach Tina Cherven        Vill du ha hjälp med vad du ska äta, din hälsa eller din vikt ring mig på 073-5460719