Hälsocoach Tina Cherven

Hälsocoach
Tina Cherven

Telefon: 0735 – 460 719
E-post: Lergokenassistans@gmail.com

HÄLSOCOACH

Som din Hälsocoach (Health Coach) är jag din personliga förespråkare för att leva ett energifullt och passionerat liv.

Jag jobbar med mina klienter för att få deras liv hälsosamt och fullt av energi , att få dem att leva i tacksamhet och glädje fritt från självfördömande och självförnekande.

Genom att jobba tillsammans kan vi komma fram till det mat val och den livsstil som passar dig bäst.

Genom att göra långsamma livslånga förändringar tillåter det dig att nå de mål du önskar uppnå.

Vi hjälper dig med att:

  • Förbättra dina kost vanor
  • Förstå din kropp bättre
  • Känna dig säker på att du lagar rätt mat till dig och dina kära
  • Känna och förbättra din helhets syn på livet
  • Förstå att du är viktig