Hälsocoach

HälsoCoach

Posted by Tina Cherven on 2016-01-18
Category: HälsoCoach
Som din Health Coach är jag din personliga förespråkare för att leva ett energifullt och passionerat liv. Jag jobbar med mina klienter för att få deras liv hälsosamt och fullt av energi, att få dem att leva i tacksamhet och glädje fritt från självfördömande och självförnekande. Genom att jobba tillsammans kan vi komma fram till det mat-val och den livsstil som passar dig bäst. Genom att göra långsamma livslånga förändringar tillåter det dig att nå de mål du önskar uppnå. Vill
Hälsocoach Tina Cherven
Grattis Tina till utbildningen Hälsocoach! Tinas kunskaper kommer väl till pass för våra klienter och vikten av att äta och leva hälsosamt då vi vet att detta påverkar hur vi dagligen mår.